Menu
A- A A+

 

Κρατική εποπτεία.
5.--(1) Η εποπτεία του Κεντρικού Φορέα ανατίθεται στον Υπουργό και ασκείται κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.
(2) Το Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στον Υπουργό οποιαδήποτε πληροφορία ζητήσει σχετικά με τον Κεντρικό Φορέα, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του, που ο Υπουργός κρίνει αναγκαία για την άσκησή της κατά τον παρόντα Νόμο κρατικής εποπτείας επί του Κεντρικού Φορέα. .
Σύσταση Συμβουλίου.
6. Συνιστάται Συμβούλιο, καλούμενο «Συμβούλιο Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών», στο οποίο ανατίθεται η διοίκηση του Κεντρικού Φορέα και η ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής του.
Απόδειξη Ιδιοκτησίας Ακίνητης περιουσίας.
7.--(1) Το Συμβούλιο εφορεύει τις δραστηριότητες του Κεντρικού Φορέα και έχει πλήρη εξουσία προς διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας αυτού, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.
(2) Το Συμβούλιο ειδικότερα:
(α) Εκπροσωπεί διά του προέδρου του τον Κεντρικό Φορέα ενώπιον των δικαστικών και άλλων δημόσιων αρχών·
(β) εισηγείται τη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων, αναγκαίων προς επίτευξη των σκοπών του Κεντρικού Φορέα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα προς επίτευξη των σκοπών του και τη λειτουργία αυτού αναγκαία έσοδα·
(γ) εξετάζει αιτήσεις προς παροχή οικονομικής ή άλλης χορηγίας και αποφασίζει επ΄ αυτών, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·
(δ) μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών, την κατάρτιση Απολογισμού, Ισολογισμού και Προϋπολογισμού και υποβάλλει αυτούς προς έλεγχο και έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων·
(ε) συνάπτει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δάνεια για τη συμπλήρωση των χρηματοδοτικών του αναγκών·
(στ) επενδύει, με την έγκριση του Υπουργού, τα τυχόν πλεονάσματα του Κεντρικού Φορέα· και
-3- (ζ) αποφασίζει την εκμίσθωση όλης ή μέρους της κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας του Κεντρικού Φορέα, την παραχώρηση μέσω σχεδίων των δανείων ή εγγυήσεων για δάνεια που παραχωρούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους όρους και προϋποθέσεις αυτών, καθώς και την αποδοχή οποιασδήποτε κληρονομιάς, κληροδοτήματος ή δωρεάς· και
(η) γενικά είναι αρμόδιο για κάθε ενέργεια που κατά τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς προσιδιάζει στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα.
(3)(α) Χωρίς επηρεασμό της δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου γενικής εποπτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου, αυτό μπορεί οποτεδήποτε, ύστερα από ομόφωνη απόφασή του, να αναθέτει, υπό όρους που κρίνει σκόπιμο να καθορίσει, την άσκηση οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές του είτε στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, είτε στο Διευθυντή, είτε σε οποιαδήποτε για το σκοπό αυτό συγκροτούμενη επιτροπή από μέλη του·
(β) Στην επιτροπή μπορούν να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής ή άλλοι λειτουργοί του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών·
(γ) η δυνάμει του παρόντος εδαφίου ανάθεση άσκησης οποιασδήποτε αρμοδιότητας μπορεί, οποτεδήποτε, με απόφαση των παρόντων μελών του Συμβουλίου λαμβανομένη κατά πλειοψηφία, να ανακληθεί.
Σύνθεση Συμβουλίου.
(8.--(1) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και δώδεκα μέλη που διορίζονται για τετραετή θητεία από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (2).
(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται ως ακολούθως:
(α) Επτά ανώτεροι λειτουργοί, εκπρόσωποι Υπουργείων ή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών·
(β) πέντε εκπρόσωποι ιδιοκτητών τουρκοκρατούμενων περιουσιών και πληγέντων και εκτοπισθέντων επιχειρηματιών που υποδεικνύονται ως ακολούθως:
(i) Δύο από την Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων
(ii) δύο από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών Κύπρου· και
(iii) ένας από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πληγέντων και Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών.
(γ) ΄Ενα πρόσωπο εγνωσμένης πείρας και αξίας σε δημόσια θέματα το οποίο ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου.
(3) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου ή άλλου προσωρινού κωλύματός του, αυτόν αναπληρώνει το μέλος που επιλέγεται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο
.