Menu
A- A A+

 

 
(4) Κενή θέση στο Συμβούλιο, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επηρεάζει τη νόμιμη υπόσταση, ούτε και την εγκυρότητα των αποφάσεων ή πράξεων του Συμβουλίου, νοουμένου ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν είναι μικρότερος του απαιτούμενου αριθμού απαρτίας για τις συνεδριάσεις του.  

 

Συνεδρίες του Συμβουλίου.
9.--(1)  Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο αυτού.
(2)  Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία αν το ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη, που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.  Συνεδρία συγκαλείται οπωσδήποτε μια φορά τουλάχιστον ανά μήνα.
(3)   Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς τα μέλη του Συμβουλίου, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Κατ΄ εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, συνεδρία του Συμβουλίου συγκαλείται με πρόσκληση που επιδίδεται στα μέλη είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.
(4)  Στις συνεδρίες του Συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος που μεριμνά για την τήρηση πρακτικών και υπογράφει αυτά.
(5)  Επτά μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
(6) Τηρουμένων των ανωτέρω διατάξεων και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών, το Συμβούλιο αποφασίζει ελεύθερα σε ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του και την ενώπιον του διαδικασία.
(7)  Κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου δύναται να παρίσταται και εκφέρει γνώμη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής, εκτός αν το Συμβούλιο σε συγκεκριμένη περίπτωση κατά την απόλυτη κρίση του αποφασίσει διαφορετικά.

 

Αντιμισθία μελών του Συμβουλίου.
10.  Στον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται η οριζόμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο αντιμισθία.
Διευθυντής και άλλο προσωπικό.
11.--(1)  Η γενική διεύθυνση των εργασιών του Κεντρικού Φορέα ανατίθεται στο Διευθυντή.  Ο Διευθυντής διορίζεται, τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων των περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (΄Οροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 και των περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1995, αποκλειστικά επί συμβάσει για περίοδο πέντε ετών, ή για τόση μικρότερη χρονική περίοδο ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του καθορισμένου για τη θέση αυτή ηλικιακού ορίου αφυπηρέτησης.
(2)   Ο Διευθυντής βοηθείται στο έργο του από άλλους υπαλλήλους που είτε θα αποσπασθούν από άλλες δημόσιες υπηρεσίες είτε θα προσληφθούν στην υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.
(3)  Ο Διευθυντής και οι λοιποί υπάλληλοι του Κεντρικού Φορέα διορίζονται από το Συμβούλιο, που καθορίζει και τα απαραίτητα προς διορισμό προσόντα και τους άλλους όρους υπηρεσίας.
Σύσταση Αναθεωρητικής Αρχής.
12.--(1)  Συνιστάται Αναθεωρητική Αρχή αρμοδία για την εξέταση των κατά το άρθρο 15 ασκούμενων ιεραρχικών προσφυγών εναντίον αποφάσεων του Συμβουλίου.
(2)  Η Αναθεωρητική Αρχή απαρτίζεται από τον πρόεδρο και άλλα δύο μέλη, που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τετραετή θητεία.
Συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής.
13.--(1)  Οι συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής συγκαλούνται από τον πρόεδρο που προεδρεύει αυτών, μεριμνά για την τήρηση πρακτικών και υπογράφει τα πρακτικά.
(2) Ο πρόεδρος της Αρχής καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και μεριμνά όπως αυτή κοινοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.  Κατ΄ εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, η ημερήσια διάταξη δύναται να κυκλοφορήσει μεταξύ των μελών αμέσως πριν τη συνεδρία.
(3)   Δύο μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία.
(4) Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντος της συνεδρίας.
(5)  Αφού τηρηθούν οι ανωτέρω διατάξεις και οι δυνάμει του παρόντα Νόμου εκδιδόμενοι Κανονισμοί, η Αναθεωρητική Αρχή αποφασίζει ελεύθερα σε ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της και την ενώπιόν της διαδικασία.