Menu
A- A A+

 

 
 
"απροσπέλαστη ακίνητη ιδιοκτησία" σημαίνει ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται σε απροσπέλαστη περιοχή
 
"απροσπέλαστη περιοχή" σημαίνει περιοχή η οποία έχει κηρυχθεί ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο
 
"δικαιούχο πρόσωπο" σημαίνει­
 
(α) Πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας (ο οποίος) είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου και διαμένει μονίμως στην Κύπρο και-
 
(i) αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας ή
 
(ii) οποτεδήποτε μετά την τουρκική εισβολή κατέστη και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης περιουσίας κατόπιν κληρονομιάς ή δωρεάς:
 
Νοείται ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης και όλοι οι τυχόν προηγούμενοι μετά την εισβολή ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν μεταξύ τους, καθώς και με τον αμέσως προ της εισβολής ιδιοκτήτη, μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια:
 
Νοείται περαιτέρω ότι δικαιούχο πρόσωπο είναι και ο/η σύζυγος του ιδιοκτήτη της κατεχόμενης περιουσίας:
 
Νοείται, έτι περαιτέρω ότι στα δικαιούχα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) και στην παρούσα υποπαράγραφο, περιλαμβάνονται και συγγενικά πρόσωπα που είναι εξ αίματος ή εξ υιοθεσίας κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι τρίτου βαθμού, συγγενείς προσώπου που είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας, ή
 
(iii) οποτεδήποτε μετά την τουρκική εισβολή κατέστη και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης τέτοιας ακίνητης ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε συνεπεία διαλύσεως κυπριακού νομικού προσώπου που ήταν ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας αυτής αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή, νοουμένου ότι ήταν μέτοχος του νομικού προσώπου αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή και μέχρι τη διάλυσή του μετά την τουρκική εισβολή ή κατέστη μέτοχος μετά την τουρκική εισβολή δυνάμει κληρονομικής διαδοχής που επέρχεται ή δυνάμει μεταβίβασης αιτία δωρεάς που γίνεται μεταξύ αποκλειστικά εξ αίματος ή εξ υιοθεσίας κατευθείαν γραμμή μεν απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι τρίτου βαθμού, συγγενών προσώπου που ήταν μέτοχος του ειρημένου νομικού προσώπου αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή, περιλαμβανομένων και των συζύγων των προσώπων αυτών• ή
 
(iν) είναι μέτοχος κυπριακού νομικού προσώπου το οποίο αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι αυτός ήταν μέτοχος αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ή κατέστη μέτοχος μετά την τουρκική εισβολή δυνάμει κληρονομικής διαδοχής που επέρχεται ή δυνάμει μεταβίβασης αιτία δωρεάς που γίνεται μεταξύ αποκλειστικά εξ αίματος ή εξ υιοθεσίας κατευθείαν γραμμή μεν απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι τρίτου βαθμού, συγγενών, περιλαμβανομένων και των συζύγων αυτών, προσώπου που ήταν μέτοχος του ειρημένου νομικού προσώπου αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή και το νομικό αυτό πρόσωπο δικαιούται και αποφασίζει να υποθηκεύσει την κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιουσία του προς όφελος του συγκεκριμένου μετόχου του
 
(β) κυπριακό νομικό πρόσωπο το οποίο αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας
 
(γ) σωματεία, οργανώσεις και ενώσεις προσώπων που αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ήταν και συνεχίζουν να είναι ιδιοκτήτες κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας
 
"εγγύηση" σημαίνει εγγύηση από τον Κεντρικό Φορέα για παροχή δανείου από καθορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 
"εγκεκριμένος" σημαίνει εγκεκριμένος με απόφαση του Συμβουλίου
 
"εισόδημα" σημαίνει-
 
(i) συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από την εργασία, την περιουσία και οποιαδήποτε σύνταξη ή/και
 
(ii) συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα ή χορήγημα ή άλλο ωφέλημα που παρέχεται από τη Δημοκρατία ή/και
 
(iii) συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από οποιοδήποτε άλλο σχέδιο
 
"εξασφάλιση στέγης” σημαίνει την εξασφάλιση δια αγοράς ή ανέγερσης στην Κύπρο πρώτης κατάλληλης ιδιόκτητης οικιστικής μονάδας για ιδιοκατοίκηση και η οποία να αποτελεί τη συνήθη διαμονή και περιλαμβάνει αναγκαίες ουσιαστικές βελτιώσεις ή/και προσθήκες σε υφιστάμενη ιδιόκτητη μονάδα για να καταστεί κατάλληλη, καθώς και την αγορά δεύτερης κατοικίας, νοουμένου όμως ότι η πρώτη κατοικία δεν είναι κατάλληλη και δεν μπορεί εύκολα να καταστεί κατάλληλη
 
"επαγγελματική δραστηριοποίηση" σημαίνει επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση προσώπου στην Κύπρο
 
"ιατροφαρμακευτική περίθαλψη" σημαίνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για σοβαρές ή/και μόνιμες παθήσεις η θεραπεία των οποίων είναι δαπανηρή και για την οποία η δαπάνη δεν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται επαρκώς από κρατικές ή άλλες πηγές
 
"καθορισμένος" σημαίνει καθορισμένος είτε με τους παρόντες Κανονισμούς είτε με απόφαση του Συμβουλίου
 
"Κεντρικός Φορέας" σημαίνει τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών
 
"νεοδημιουργούμενο ζευγάρι" σημαίνει ζευγάρι που τέλεσε το γάμο του μέσα σε διάστημα τριάντα μήνες πριν από την υποβολή αίτησης για δανειοδότηση μέσω του Σχεδίου
 
"οικογενειακό εισόδημα" σημαίνει το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή όλων των μελών της οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς
"οικογένεια και μέλος οικογένειας" σημαίνει-
 
(i) τους συζύγους όταν συζούν και τα κοινά τους τέκνα και τα τέκνα του ενός ή του άλλου, εκ των συζύγων, εφόσον τα τέκνα ζουν μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη
 
(ii) πατέρα άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή σε διάσταση με τη σύζυγό του και τα τέκνα του που ζουν μαζί του κάτω από την ίδια στέγη
 
(iii) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη ή σε διάσταση με το σύζυγό της και τα τέκνα της που ζουν μαζί της κάτω από την ίδια στέγη
 
"πολύτεκνη οικογένεια" σημαίνει οικογένεια που έχει τέσσερα τουλάχιστο τέκνα
 
"πρόσφυγας" σημαίνει-
 
(α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το πρόσωπο το οποίο, αμέσως πριν από την ημερομηνία της τουρκικής εισβολής, διατηρούσε σε κατεχόμενες ή απροσπέλαστες περιοχές, τη συνήθη αυτού διαμονή και
 
(β) στην περίπτωση νομικού προσώπου, το νομικό πρόσωπο το οποίο, αμέσως πριν από την ημερομηνία της τουρκικής εισβολής, διατηρούσε σε κατεχόμενες ή απροσπέλαστες περιοχές την έδρα ή το κέντρο των εργασιών αυτού
 
"σπουδές" σημαίνει σπουδές με κανονική φοίτηση (συμπεριλαμβανομένων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών) σε αναγνωρισμένα ή εγγεγραμμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού για τις οποίες η δαπάνη δεν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται επαρκώς από κρατικές ή και άλλες πηγές και περιλαμβάνει μεταλυκειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνικής ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
 
Νοείται ότι το ποσό της Ειδικής Χορηγίας για φοιτητές δεν υπολογίζεται στο ύψος του ποσού της δανειοδότησης:
 
Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν εντοπίζονται στους καταλόγους των αναγνωρισμένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι αιτήσεις θα εξετάζονται, νοουμένου ότι η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί ως προϋπόθεση το Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον, περιλαμβανομένης και της απόκτησης επαγγελματικών τίτλων σπουδών
 
"Συμβούλιο" σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα
 
"συνολικό εμβαδό" σημαίνει το άρθροισμα των εμβαδών των καλυμμένων χώρων της κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων μηχανοστασίων, αποθηκευτικών χώρων και καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων της κατοικίας, καθώς και των καλυμμένων βεραντών, εξαιρουμένων-
 
(α) του εμβαδού μηχανοστασίου, μέχρι 5 τετραγωνικά μέτρα,
 
(β) του εμβαδού των αποθηκευτικών χώρων, μέχρι 7 τετραγωνικά μέτρα,
 
(γ) του εμβαδού των καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, μέχρι 36 τετραγωνικά μέτρα, και
 
(δ) του εμβαδού των καλυμμένων βεραντών, μέχρι 40 τετραγωνικά μέτρα:
 
Νοείται ότι εάν η υψομετρική διαφορά επιβάλλει την κατασκευή υπόστεγων εξαιρείται από το εμβαδό των καλυμμένων χώρων
 
"Σχέδιο" σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 ιδρυόμενο Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνοπτικός τίτλος