Menu
A- A A+

 

 
"τέκνα"’ σημαίνει-
(i) τα άγαμα νόμιμα τέκνα, που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών ή την ηλικία των δεκαεννέα ετών, εφόσον εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή την ηλικία των είκοσι ενός ετών, εφόσον εκτελούν θητεία δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και όσα παιδιά φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
(ii) τους άγαμους προγονούς, τα άγαμα εξώγαμα τέκνα και τα άγαμα νόμιμα υιοθετημένα τέκνα, που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών ή την ηλικία των δεκαεννέα ετών, εφόσον εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή την ηλικία των είκοσι ενός ετών, εφόσον εκτελούν θητεία δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και όσα παιδιά φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
(iii) τα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας, που στερούνται μόνιμα την ικανότητα για τη συντήρησή τους, καθώς και όσα παιδιά φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
"Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα" περιλαμβάνει και ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών για παροχή δανείων.
Ίδρυση σχεδίου και σκοποί.
3. (1) Με τους Κανονισμούς αυτούς ιδρύεται σχέδιο καλούμενο "Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας", του οποίου η διαχείριση ανατίθεται στον Κεντρικό Φορέα και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών.
(2) Σκοποί του Σχεδίου είναι-
(α) Η διασφάλιση της δανειοδότησης δικαιούχων προσώπων για καθορισμένους σκοπούς από καθορισμένα από το Συμβούλιο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της παροχής εγγύησης εκ μέρους του Κεντρικού Φορέα, και
(β) Η παροχή δανείων από τον ίδιο τον Κεντρικό Φορέα σε δικαιούχα πρόσωπα για καθορισμένους σκοπούς, και
(γ) Η επιδότηση από τον Κεντρικό Φορέα του επιτοκίου των δανείων που συνάπτουν για στεγαστικούς και επαγγελματικούς σκοπούς από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δικαιούχα πρόσωπα με παροχή προσωπικών εγγυήσεων ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα.
Εξουσία παροχής εγγυήσεων απευθείας δανειοδοτήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίων
4.(1) Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε δικαιούχου προσώπου, το οποίο έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, ο Κεντρικός Φορέας δύναται, τηρουμένων των λοιπών προνοιών των παρόντων Κανονισμών, να παρέχει την εγγύησή του ή την απευθείας Δανειοδότηση ή την επιδότηση του επιτοκίου στεγαστικού ή επαγγελματικού δανείου που συνήψε το δικαιούχο πρόσωπο από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με δικές του προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα, εφόσον στην αίτησή του προβάλλεται και πράγματι συντρέχει εύλογη ανάγκη εξυπηρέτησης οποιουδήποτε από τους πιο κάτω σκοπούς
(α) Εγγύηση για-
(i) επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση
(ii) εξασφάλιση στέγης ή επιδιόρθωση, βελτίωση και/ή προσθήκη σε υφιστάμενη κατοικία:
Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτητής είναι πρόσφυγας, το ύψος της εγγύησης το οποίο δύναται να εγκριθεί για εξασφάλιση στέγης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας του ή μέχρι τις εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο.
Επιπρόσθετα, για εξασφάλιση στέγης σε δικαιούχο πρόσωπο, του οποίου η οικιστική μονάδα είναι συνολικού εμβαδού μέχρι 275 τ.μ. θα παραχωρείται το 100% του δικαιούμενου ποσού και από 276 τ.μ και άνω θα παραχωρείται το 50% του δικαιούμενου ποσού. Η αμέσως πιο πάνω πρόνοια αναφορικά με το εμβαδόν της οικιστικής μονάδας δεν ισχύει για πολύτεκνες οικογένειες.
Στην περίπτωση αίτησης που υποβάλλεται από πρόσφυγα αιτητή ο οποίος δεν είναι δικαιούχο πρόσωπο, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) του Κανονισμού 2, αλλά ο μη πρόσφυγας σύζυγος του αιτητή είναι δικαιούχο πρόσωπο, η αίτηση θα εξετάζεται ως εάν να έχει υποβληθεί από το μη πρόσφυγα σύζυγο
Για επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση το ύψος της εγγύησης το οποίο δύναται να εγκριθεί όταν ο αιτητής είναι πρόσφυγας μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας του ή μέχρι τις εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (105.000) οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο:
Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτητής δεν είναι πρόσφυγας, το ποσό της εγγύησης το οποίο δύναται να εγκριθεί για επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση ή εξασφάλιση στέγης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης περιουσίας του ή μέχρι τις €85.000, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω ποσά είναι το μικρότερο, μείον 20% μέχρι και 40% του ποσού αυτού, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας του αιτητή και της οικογένειας του στις ελεύθερες περιοχές σε συνδυασμό με την αξία της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης περιουσίας αυτού.
Όταν ένας εκ των γονέων του αιτητή είναι πρόσφυγας το ποσοστό αποκοπής δεν θα υπερβαίνει το 20% του πιο πάνω ποσού:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις αιτήσεων για επιδιορθώσεις, βελτιώσεις ή/και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία το ύψος της εγγύησης το οποίο δύναται να εγκριθεί μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας του ή μέχρι τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ), οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο, μείον 20% μέχρι και 40% του ποσού αυτού, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας του αιτητή και της οικογένειάς του στις ελεύθερες περιοχές σε συνδυασμό με την αξία της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας αυτού, όταν ο ίδιος δεν είναι πρόσφυγας. Όταν ο ένας εκ των γονέων του αιτητή είναι πρόσφυγας το ποσοστό αποκοπής δε θα υπερβαίνει το 20% του πιο πάνω ποσού.