Menu
A- A A+

 

 
(β) Δάνειο για
(i) σπουδές μέχρι ποσού €105.000
(ii) νεοδημιουργούμενα ζευγάρια, μέχρι ποσού €17.000
(iii) ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέχρι ποσού €85.000
(iv) επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση μέχρι ποσού €70.000
(v) αγορά, ανέγερση, επέκταση οικήματος, δημιουργία γηπέδου ή κατασκευή έργων υποδομής σε υφιστάμενο γήπεδο και εξοπλισμός σωματείων, οργανώσεων και ενώσεων προσώπων μέχρι ποσού εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) για κτιριακές εγκαταστάσεις
(γ) Τα ποσά των δανείων που θα παραχωρούνται από τον Κεντρικό Φορέα στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες όπως προνοείται στον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, θα μπορούν να ανέλθουν μέχρι εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (105.000 ευρώ) για σπουδές, δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000 ευρώ) για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια, ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (85.000 ευρώ) για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ (130.000 ευρώ) για στεγαστικούς σκοπούς, εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 ευρώ) με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα και εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (105.000 ευρώ), με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα για επαγγελματικούς σκοπούς:
Νοείται ότι για εξασφάλιση δανείου για σπουδές και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη την αίτηση μπορεί να υποβάλει και δικαιούχο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών:
Νοείται περαιτέρω ότι όταν το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης περιουσίας του δικαιούχου ή του συγγενικού του προσώπου είναι μικρότερο από τα πιο πάνω ποσά θα παραχωρείται το μικρότερο αυτό ποσό:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι όταν ένας εκ των γονέων του αιτητή είναι πρόσφυγας το Συμβούλιο θα έχει δικαίωμα αποκοπής ποσοστού μέχρι 20% από το δικαιούμενο δάνειο ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας του αιτητή και της οικογένειας του στις ελεύθερες περιοχές σε συνδυασμό με την αξία της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας αυτού:
Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι όταν ο αιτητής δεν είναι πρόσφυγας το Συμβούλιο θα έχει δικαίωμα αποκοπής ποσοστού 20%-40% από το δικαιούμενο ποσό δανείου ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας του αιτητή και της οικογένειας του στις ελεύθερες περιοχές σε συνδυασμό με την αξία της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας αυτού.
(δ) Επιδότηση κατά μέγιστο ποσοστό ύψους 3.5% του επιτοκίου του δανείου που συνάπτει ο αιτητής από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για στεγαστικούς σκοπούς με προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές, χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο αιτητής θα επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2%. Αιτήσεις για επιδότηση επιτοκίου στεγαστικού δανείου μπορούν να υποβληθούν στον Κεντρικό Φορέα από δικαιούχους αιτητές που έχουν συνάψει στεγαστικό δάνειο μέχρι και 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής τους:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου που συνάφθηκε από δικαιούχο πρόσωπο, μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, επιβαρύνεται με επιτόκιο ύψους 2% ή χαμηλότερο, τότε το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου δεν θα επιδοτείται.
(ε) Επιδότηση κατά μέγιστο ποσοστό ύψους 3.5% του επιτοκίου του δανείου που συνάπτει ο αιτητής από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για επαγγελματικούς σκοπούς, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης στον Κεντρικό Φορέα, με προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές, χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το επιτόκιο του επαγγελματικού δανείου που συνάφθηκε από δικαιούχο πρόσωπο, ως ανωτέρω μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, επιβαρύνεται με επιτόκιο ύψους 2% ή χαμηλότερο, τότε το επιτόκιο του επαγγελματικού δανείου δεν θα επιδοτείται:
Νοείται περαιτέρω ότι ο καθορισμός του ποσού του δανείου για το οποίο θα εγκρίνεται επιδότηση επιτοκίου θα γίνεται με τον αντίστοιχο τρόπο που προνοείται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) για τον καθορισμό του ποσού για το οποίο παραχωρείται εγγύηση δανείου για εξασφάλιση στέγης και για επαγγελματικούς σκοπούς.
(ζ) Κατά την αξιολόγηση στεγαστικών αιτήσεων θα λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο ο/η σύζυγος του αιτητή είναι ιδιοκτήτης οικιστικής μονάδας. Στις περιπτώσεις όπου, η ιδιόκτητη οικιστική μονάδα του/της συζύγου είναι κατάλληλη να καλύψει επαρκώς τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας, οι αιτήσεις δεν θα εγκρίνονται ενώ στις περιπτώσεις όπου η υφιστάμενη οικιστική μονάδα δεν είναι κατάλληλη, ως ανωτέρω αναφέρεται, τότε η εκτιμημένη αξία της θα αφαιρείται από το κόστος απόκτησης της νέας κατάλληλης οικιστικής μονάδας.
(η) Για όλους τους καθορισμένους σκοπούς δανειοδότησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 4, σε δικαιούχο πρόσωπο με οικογενειακό εισόδημα-
(i) από ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 ευρώ) μέχρι και εκατόν χιλιάδες ευρώ (100.000 ευρώ) θα γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό,
(ii) από εκατόν χιλιάδες ένα ευρώ (100.001) και άνω θα γίνεται αποκοπή 20% από το δικαιούμενο ποσό.
(2) Οι πιο πάνω καθορισμένοι σκοποί, ανάλογα με την περίπτωση, αφορούν μόνο τα δικαιούχα πρόσωπα.
(3) Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω διατάξεις, προκειμένου περί αιτητών για σκοπούς στέγασης ή επαγγελματική δραστηριοποίησης/ επέκτασης, οι οποίοι έχουν ήδη βοηθηθεί ή εγκριθεί για τους ίδιους σκοπούς μέσω οποιουδήποτε κρατικού σχεδίου ή του Κεντρικού Φορέα, ο Κεντρικός Φορέας θα μπορεί να παρέχει την εγγύησή του για σκοπούς στέγασης και την εγγύησή του ή απευθείας δανειοδότηση για σκοπούς επαγγελματικής δραστηριοποίησης ή επέκτασης, σύμφωνα με εγκεκριμένα από τον Κεντρικό Φορέα κριτήρια.
(4) Η απευθείας παροχή δανείων από τον Κεντρικό Φορέα θα γίνεται εκ μέρους του μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα καθορίζονται από τον ίδιο.
(5) Η παροχή από τον Κεντρικό Φορέα της εγγύησης ή της απευθείας δανειοδότησης ή της επιδότησης επιτοκίου στεγαστικού ή επαγγελματικού δανείου που σύναψε το δικαιούχο πρόσωπο από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με δικές του προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα θα συνδυάζεται-
(α) Με την εκ μέρους του αιτητή σύσταση εξασφαλιστικού εμπράγματου βάρους πάνω σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη ακίνητη ιδιοκτησία προς όφελος του Κεντρικού Φορέα, της οποίας η αξία σε τρέχουσες τιμές, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 (1), να μην είναι χαμηλότερη της αξίας του δανείου ή της εγγύησης που θα παραχωρηθεί από τον Κεντρικό Φορέα
(β) με την εκ μέρους του αιτητή-
(i) παροχή προσωπικών εγγυήσεων ή, εφόσον επιθυμεί το δικαιούχο πρόσωπο, με υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές
(ii) προκειμένου περί επαγγελματικής δραστηριοποίησης ή επέκτασης, παροχή προσωπικών εγγυήσεων ως ήθελε εύλογα αποφασίσει ο Κεντρικός Φορέας καθώς και τη σύσταση ως εύλογα θα αποφάσιζε ο Κεντρικός Φορέας εξασφαλιστικού εμπράγματου βάρους πάνω σε κινητή περιουσία που αποκτάται από δανειοδότηση απευθείας ή με εγγύηση από τον Κεντρικό Φορέα
(iii) προκείμενου περί σπουδών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και οικιακού εξοπλισμού, παροχή προσωπικών εγγυήσεων ως ήθελε εύλογα αποφασίσει ο Κεντρικός Φορέας
(γ) εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο ο Κεντρικός Φορέας, με την ασφάλιση της ενυπόθηκης περιουσίας οποιουδήποτε ενυπόθηκου οφειλέτη έναντι πυρός ή/και σεισμού ή οποιουδήποτε άλλου κινδύνου με τέτοια ποσά και με τέτοιους όρους που θα αποφασίζονται από τον Κεντρικό Φορέα:
Νοείται ότι η υποθήκη κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας θα αίρεται ή μειώνεται ανάλογα με το βαθμό που θα καλύπτεται το δάνειο ή η εγγύηση που θα παραχωρηθεί από τον Κεντρικό Φορέα, από ενυπόθηκη ιδιοκτησία στις ελεύθερες περιοχές.
(6) Οι οφειλέτες/συνοφειλέτες/εγγυητές πρέπει να έχουν ικανοποιητικά και τεκμηριωμένα εισοδήματα, να είναι ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) ετών κατά την ημερομηνία σύναψης του δανείου και κάτω των εβδομήντα πέντε (75) ετών κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου:
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις αιτήσεων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαφίεται στο Συμβούλιο να αποφασίσει κατά πόσο θα εφαρμοστούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις.
΄Εντυπα αιτήσεων και Υποβολή στοιχείων.
5. (1) Οι αιτήσεις για παροχή εγγύησης ή απευθείας δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα θα υποβάλλονται προς τον Κεντρικό Φορέα πάνω σε εγκεκριμένα έντυπα και θα περιέχουν ή συνοδεύονται από τα καθορισμένα στοιχεία, πιστοποιητικά ή αποδεικτικά.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου (1), ο Κεντρικός Φορέας δύναται να ζητά, αν το κρίνει σκόπιμο, την προσαγωγή από το δικαιούχο αιτητή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων ή συμπληρωματικών στοιχείων ή δηλώσεων προκειμένου να διευκολυνθεί ο Κεντρικός Φορέας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει των παρόντων Κανονισμών.
(3) Τηρουμένων των λοιπών προνοιών των παρόντων Κανονισμών, η υποβολή και έγκριση των αιτήσεων θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη από το Συμβούλιο εσωτερική διαδικασία και με βάση κριτήρια που θα αποφασίζονται εκάστοτε από τον Κεντρικό Φορέα, θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Απόδειξη Ιδιοκτησίας Ακίνητης περιουσίας.
6. (1) Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα καθορισμένα πιο κάτω αποδεικτικά τίτλου ακίνητης ιδιοκτησίας στις κατεχόμενες ή απροσπέλαστες περιοχές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
(2) Η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας αποδεικνύεται με την επισύναψη τίτλου ή βεβαίωσης ακίνητης ιδιοκτησίας που εκδίδεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.