Menu
A- A A+

 

 
Νοείται ότι σε περιπτώσεις σπουδών που απαιτούν μεγάλη χρονική διάρκεια, ο Κεντρικός Φορέας θα μπορεί να παρατείνει τη συνολική περίοδο και πέραν των 20 χρόνων
Νοείται περαιτέρω ότι στις περιπτώσεις υφιστάμενων, συναφθέντων σπουδαστικών δανείων, ο Κεντρικός Φορέας δύναται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον αιτητή, να επεκτείνει την περίοδο αποπληρωμής πέραν των 20 χρόνων και μέχρι τα 30 χρόνια:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση επέκτασης της περιόδου αποπληρωμής πέραν των 20 χρόνων, ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις σπουδών των οποίων η χρονική διάρκεια είναι μεγάλη και με την αρχική έγκριση η περίοδος αποπληρωμής επεκτάθηκε πέραν των 20 χρόνων οπότε η περίοδος αποπληρωμής δύναται να επεκταθεί μέχρι και 30 χρόνια κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον αιτητή, αλλά για τα πρόσθετα χρόνια επέκτασης της περιόδου αποπληρωμής ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
(ε) αν το εξασφαλιζόμενο από τον Κεντρικό Φορέα δάνειο ή εγγύηση παρέχεται σε πέραν του ενός προσώπου, η ευθύνη των προσώπων αυτών θα είναι αλληλέγγυος και κεχωρισμένη
(στ) ο Κεντρικός Φορέας είτε απευθείας είτε μέσω του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος έχει δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα δικαστικά ή άλλα κατάλληλα μέτρα εναντίον του πρωτοφειλέτη και των εγγυητών του για εξόφληση του δανείου που του παραχώρησε με απευθείας δανειοδότηση
(ζ) προκειμένου περί παροχής δανείου με βάση την εγγύηση του Κεντρικού Φορέα, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να ειδοποιεί τον Κεντρικό Φορέα για τυχόν καθυστερήσεις του οφειλέτη στην εξόφληση του δανείου και να λαμβάνει όλα τα δικαστικά ή άλλα κατάλληλα μέτρα εναντίον του και των εγγυητών του για εξόφληση του δανείου που παραχώρησε πριν αυτό κινηθεί εναντίον του Κεντρικού Φορέα ως εγγυητή.
(η) προκειμένου περί παροχής δανείου με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα, ο Κεντρικός Φορέας με τη συναίνεση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δύναται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον αιτητή, να προβεί σε αναδιάρθρωση του υφιστάμενου, συναφθέντος δανείου και σε περίπτωση αναδιάρθρωσης δανείου η περίοδος αποπληρωμής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 χρόνια, εξαιρουμένων των επαγγελματικών δανείων που δεν δύναται να ξεπερνά τα 20 χρόνια, και ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την περίοδο πέραν των 20 χρόνων.
Στέρηση δικαιούχου προσώπου του δικαιώματος πρόσθετης εγγύησης ή δανειοδότησης ή επιδότησης επιτοκίου.
12. (1) Αιτήσεις με ψευδείς δηλώσεις ή αιτήσεις με εσκεμμένες παραλήψεις δικαιούχου αιτητή να δηλώσει τις ζητούμενες πληροφορίες και στοιχεία, απορρίπτονται και ο δικαιούχος αιτητής στερείται του δικαιώματος υποβολής οποιασδήποτε αίτησης για εξασφάλιση δανείου ή εγγύησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα από τον Κεντρικό Φορέα, εκτός αν ο Κεντρικός Φορέας κρίνει διαφορετικά υπό το φως των συγκεκριμένων περιστατικών τις κάθε περίπτωσης.
(2) Παράλειψη οποιουδήποτε οφειλέτη να τιμήσει τις υποχρεώσεις του για τις οποίες παραχωρήθηκε εγγύηση ή δάνειο ή επιδότηση επιτοκίου, από τον Κεντρικό Φορέα, στερεί αυτόν του δικαιώματος να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη δανειοδοτική εγγύηση ή δάνειο ή επιδότηση επιτοκίου ή οικονομική βοήθεια από την ήδη παραχωρηθείσα.
Περιορισμοί για δικαιούχους Μετόχους Νομικών προσώπων.
13. Σε περίπτωση δανειοδότησης ή παροχής εγγύησης ή επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα για δάνειο σε δικαιούχο πρόσωπο το οποίο αντλεί το δικαίωμά του με βάση την κατεχόμενη ή απροσπέλαστη ακίνητη ιδιοκτησία νομικού προσώπου, το ύψος της παρεχόμενης εγγύησης ή δανειοδότησης ή το ύψος του ποσού για επιδότηση επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα στο δικαιούχο πρόσωπο δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε σχέση με την εκτιμημένη αξία του συνόλου της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας του νομικού αυτού προσώπου.
Επιφύλαξη
14. Η εφαρμογή και η λειτουργία του διά των παρόντων Κανονισμών ιδρυόμενου Σχεδίου σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι δημιουργεί οποιαδήποτε αγώγιμη απαίτηση σε βάρος του Κεντρικού Φορέα και τίθεται πάντοτε υπό την αίρεση της ύπαρξης διαθέσιμων πόρων και περιθωρίων του Κεντρικού Φορέα για παροχή εγγυήσεων, δανείων και επιδότησης επιτοκίου χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα.
Μεταβατική διάταξη.
15. (1) (α) Στα παρεχόμενα σπουδαστικά δάνεια θα γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό όταν ο ένας γονιός του αιτητή ή και οι δύο είναι πρόσφυγες και αποκοπή 25% όταν κανένας από τους γονείς είναι πρόσφυγας.
(β) Το σχέδιο δανειοδότησης για νεοδημιουργούμενα ζευγάρια αναστέλλεται για περίοδο ενός έτους.
(γ) Στα παρεχόμενα δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα γίνεται αποκοπή 20% από το δικαιούμενο ποσό, όταν οι γονείς του αιτητή δεν είναι πρόσφυγες.
(δ) Στα επαγγελματικά δάνεια θα γίνεται αποκοπή 15% από το δικαιούμενο ποσό όταν ο ένας γονιός του αιτητή ή και οι δύο είναι πρόσφυγες και αποκοπή 25% όταν οι γονείς του αιτητή δεν είναι πρόσφυγες.
(ε) Στα παρεχόμενα στεγαστικά δάνεια θα γίνεται αποκοπή 10% από το δικαιούμενο ποσό όταν ο ένας γονιός του αιτητή ή και οι δύο είναι πρόσφυγες και αποκοπή 25% όταν οι γονείς του αιτητή δεν είναι πρόσφυγες.
(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) έως (ε) της παραγράφου (1) θα εφαρμόζονται για ένα έτος αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Ισχύς των διατάξεων του Κανονισμού
15 των βασικών κανονισμών.
16. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 15 των βασικών Κανονισμών, όσον αφορά τη διάρκεια της εφαρμογής των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (ε) αυτού, οι ρυθμίσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και για περίοδο ενός έτους.