Menu
A- A A+

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Κεντρικός Φορέας ιδρύθηκε µε τον περί Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών Νόµο του 1989 (Ν.141/89). Ο σχετικός νόµος ορίζει ότι µεταξύ άλλων στόχος του Κεντρικού Φορέα είναι η ανάληψη ενεργειών για την επίτευξη Ισότιµης Κατανοµής των Βαρών που προέκυψαν από την Τουρκική εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεµικής φερεγγυότητας σύµφωνα µε την περιουσία εκάστου και λαµβάνοντας υπόψη τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες του Κράτους. 

Με βάση την πρόνοια του νόµου ότι µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Κεντρικού Φορέα είναι η εισήγηση νοµοθετικών ή άλλων µέτρων για την επίτευξη των σκοπών του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, αποφάσισε τον Οκτώβριο του 1996, να αναθέσει στο Τµήµα Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου, µε χρηµατοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα, τη µελέτη για την εκτίµηση του κόστους της Τουρκικής εισβολής και κατοχής και την επεξεργασία υπαλλακτικών επιλογών για την επίτευξη ισότιµης κατανοµής των βαρών που προέκυψαν, λαµβανοµένων υπόψη των δυνατοτήτων της Κυπριακής Οικονοµίας.

Η συµφωνία Κεντρικού Φορέα και Πανεπιστηµίου Κύπρου υπογράφτηκε την 15η Ιανουαρίου 1997 και η µελέτη ολοκληρώθηκε το Μάη του 2000. Για την εκπόνηση της εργάστηκε µια οµάδα ερευνητών υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κου Πάνου Πασιαρδή. Σηµαντική ήταν η συµβολή πολλών Κυβερνητικών Τµηµάτων τα οποία, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου, προµήθευσαν τους ερευνητές µε όλες τις πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους. Η συνεργασία του Κεντρικού Φορέα µε το Πανεπιστήµιο και τα εµπλεκόµενα Κυβερνητικά τµήµατα ήταν άψογη. 

Ειδική Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κεντρικού Φορέα από τους Πρόεδρο και ∆ιευθυντή του Κεντρικού Φορέα και τους κ.κ. Ανδρέα Χειµαρίδη, ∆ρα Ανδρέα Χαραλάµπους, Παναγιώτη Αριστοτέλους, Κώστα Χατζηκωνσταντίνου, ∆ρα Άκη Πούρο, Χριστάκη Πασχάλη, Νεόφυτο Τσαγγαρίδη και κα Ιφιγένεια Πετροκώστα συνεργάστηκε στενά µε τον Καθηγητή κ. Πάνο Πασιαρδή και τους Συνεργάτες του στην ετοιµασία της Μελέτης. 

Η µελέτη έχει εκπληρώσει τους όρους εντολής που αναφέρονται στο σχετικό Συµβόλαιο µε τρόπο αυστηρά επιστηµονικό και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα των εκτοπισθέντων και παθόντων από την Τουρκική εισβολή.

Ασφαλώς, τα οικονοµικά βάρη που έχει συσσωρεύσει η εισβολή και κατοχή είναι ένα τεράστιο πρόβληµα και δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν διεξοδικά σε µια µελέτη µε συγκεκριµένους όρους εντολής και περιορισµένο χρονικό ορίζοντα. Όµως, ως η πρώτη στο είδος της, η παρούσα µελέτη θέτει τις βάσεις και δηµιουργεί τον προβληµατισµό που χρειάζονται για την περαιτέρω ανάλυση των επιµέρους θεµάτων που απορρέουν ή συνδέονται µε τα γενικότερα θέµατα που εξετάζει.

Ευελπιστούµε ότι η µελέτη αυτή θα αποτελέσει όχι µόνο έναυσµα για τροχιοδρόµηση µέτρων πολιτικής για τη δικαιότερη κατανοµή των οικονοµικών βαρών της εισβολής και κατοχής αλλά θα χρησιµεύσει και ως ένα επιστηµονικό ντοκουµέντο που ενισχύει τη διαπραγµατευτική θέση της Κυβέρνησης για µια δίκαιη λύση του Κυπριακού προβλήµατος.

Η Μελέτη αυτή αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών.

Θεωρώ καθήκον µου κλείνοντας να διαβιβάσω στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Οικονοµικών, στον κ. Πάνο Πασιαρδή και τους Συνεργάτες του, τις ευγνώµονες ευχαριστίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών.

Θερµές ευχαριστίες επίσης στον Έντιµο Υπουργό Οικονοµικών και το Υπουργείο του για τη βοήθεια και συµπαράστασή τους.

 

 Πρόδροµος Χ. Παπαβασιλείου

 Πρόεδρος

 Κεντρικού Φορέα Ισότιµης

 Κατανοµής Βαρών

 

Λευκωσία 14 ∆εκεµβρίου 2000